6412_1PD Krško je v nedeljo 9. novembra t.l. (1952) slovestno odprlo nov planinski dom na Lisci, ki je dobil ime po zaslužnem predsedniku društva Tonetu Čebularju (Tončkov dom). Lisca je prekrasna razgledna točka v središču Slovenije v Zasavju, visoka 947 m. Raz nje utegneš ob jasnem vremenu pregledati skoro vse slovensko  ozemlje: Julijske Alpe, Karavanke, Dolenjsko gričevje vse do Snežnika in Risnjaka, Pohorje, Boč, Donačko goro. Proti zapadu in jugovzhodu se oko ustavi ob Sljemenu, ob Kleku in Gorskem Kotarju. Tudi Sviška planina in Obirska se vidita. Ni čuda, če so zasavski planinci že kmalu po ustanovitvi SPD prišli na misel, da se tu postavi planinska koča. Med njimi je bil posebno vnet za to šolski upravitelj Blaž Jurko,  ki je v kratkem času zamisel tudi uresničil. Jurkova koča je nekaj desetletij služila svojemu namenu. Ko pa je bil l. 1926 sedež posavske podružnice premeščen iz Sevnice v Zidani most, so zaradi vedno večjega obiska Lisce sklenili postaviti nov dom, kar se je zgodilo leta 1932. Pri otvoritvi je bilo navzočih 3000 planincev. Leta 1938 je imel na Lisci tudi tov. Tito važen partijski sestanek. Med vojno je bil do leta 1943 oskrbovan, nato preurejen v partizansko bolnišnico, leta 1944 pa je v bojih z okupatorjem pogorel.

pavko02_1Obnova se je po letu 1945 iz različnih vzrokov zavlekla, končno pa se je nekaj požrtvovalnih planincev iz Sevnice in  Krškega v delo zagrizla, zgradila pred tremi leti provizorij, zgradilo lep, moderno urejen in opremljen dom, ki bo v čast društvu in vsemu našemu planinstvu. Kakor je marsikateri drugi planinski dom, ki je zrasel po vojni – in zraslo jih je sto, je pa tudi za ta dom značilno to, da je nastal z izdatno pomočjo delovnih kolektivov in tovarn in s pomočjo okrajev Krško in Trbovlje.

Društvo je iz internih posojil pri podjetjih in raznih subvencij zbralo 2,225.531 din, vrednost stavbe pa se ceni na 3,177.000 din. Prostovoljnih delovnih ur je bilo 4100 v vrednosti 97.500 din.

Obnova doma še ni zaključena. Opremiti je treba še sobe, zgraditi vodovod itd., toda že tak, kakršen je, bo slepo služil planinstvu in smučarstvu za velik del Slovenije in Hrvatske.

Otvoritev je bila dobro pripravljena in  je potekala v prisrčnem vzdušju. Po uvodnem pozdravu predsednika Toneta Čebularja (doslej je bil 142 krat na Lisci in ves čas gradnje ni predložil nobenega potnega računa) je o zgodovini te planinske postojanke spregovoril prof. Košorok, za njim pa zastopnik PZS tov. Bučer in zastopnik PSH tov. Lugomer. Nato je v daljšem govoru pozdravil graditelje doma zastopnik OK ZKJ Krško tov. Zupančič Tone, za njim pa so izročili pozdrave in čestitke zastopniki planinskih društev: PD Gorje (tov. Klinar), PD Trbovlje (tov. Majdič), PD Brežice (tov. dr. Drnovšek), PD Ljubljana-matica (tov. Žužek), PD Majšperk (tov. Kelner), PD Hrastnik (tov. Dušak), PD Celje (tov. Orel).

V imenu podjetij, ki so pomagala pri gradnji je govoril tov. Malešič iz Brestanice, v imenu planinskih veteranov pa znani ljubitelj in poznavalec narave Ante Beg. Otvoritve se je udeležilopm1190_1 blizu 400 planincev in domačinov. Na Lisco drže od vse povsod lepa, mikavna pota: iz Rimskih Toplic preko Lokavca in Sele, iz Jurkloštra po Lahovem grabnu in preko Henine, iz Zidanega mosta mimo Kozja in Lovrenca, iz Radeč preko Žirovnice, iz Loke preko Okroglice, iz Brega preko Razborja, iz Sevnice, iz Krakovca in iz Planine. Nobena pot ne traja več kot eno do dve uri hoje. Avtomobilistom je dosegljiva Lisca iz Jurkloštra ali iz Brega, kajti iz Sele ali iz Razborja do doma na Lisci je samo dober skok. Vsekakor je postojanka izredno pomembna tudi za razvoj turizma.

Gostinstvo Krašovec d.o.o.
Podgorica 36, 8290 Sevnica
Telefon: 03/573-50-16
GSM: 040/233-753 ali 041/496-545

Odpiralni čas:
Ponedeljek: zaprto
Torek-Petek: 8:00 - 19:00
Sobota: 7:30 - 20:00
Nedelja in prazniki: 7:30 - 19:00

Kako do nas

advertisement


Galerija slik